Hướng dẫn tạo sitemap cực đẹp cho Blogspot

Cập nhật: 03 thg 1, 2019
Sitemap là một thủ thuật Blogspot tạo ra một nơi chứa tất cả các bài viết, các label để tiện cho người dùng tìm kiếm, theo dõi.

Sitemap được hướng dẫn ở bài này có giao diện khá đẹp, các bạn có thể xem sitemap của chúng tôi:

Sitemap có giao diện sắp xếp rất khoa học. Nói chung là đẹp 

Hướng dẫn tạo sitemap cực đẹp cho Blogspot


Hướng dẫn tạo sitemap cực đẹp cho Blogspot

– Truy cập vào trang quản trị Blogger: https://www.blogger.com

– Vào Trang (Page), tiếp tục tạo trang mới cho sitemap (New page)– Chuyển sang tab HTML, dán đoạn code dưới đây vào:

<link href="https://dl.dropbox.com/s/83zedha973pbecv/tabbed-toc-skin-sitemap.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css"></link>
<div id="tabbed-toc">
<span class="loading">Loading...</span></div>
<script type="text/javascript">
var tabbedTOC = {
blogUrl: "https://www.tranbadat.com/", // Blog URL
containerId: "tabbed-toc", // Container ID
activeTab: 1, // The default active tab index (default: the first tab)
showDates: false, // `true` to show the post date
showSummaries: false, // `true` to show the posts summaries
numChars: 200, // Number of summary chars
showThumbnails: false, // `true` to show the posts thumbnails (Not recommended)
thumbSize: 40, // Thumbnail size
noThumb: "http://lh3.ggpht.com/-vpCFysMEZys/UOEhSGjkfnI/AAAAAAAAFwY/h1wuA5kfEhg/s72-c/grey.png", // A "no thumbnail" URL
monthNames: [ // Array of month names
"January",
"February",
"March",
"April",
"May",
"June",
"July",
"August",
"September",
"October",
"November",
"December"
],
newTabLink: true, // Open link in new window?
maxResults: 99999, // Maximum post results
preload: 0, // Load the feed after 0 seconds (option => time in milliseconds || "onload")
sortAlphabetically: true, // `false` to sort posts by published date
showNew: 7, // `false` to hide the "New!" mark in most recent posts, or define how many recent posts are to be marked
newText: " - <em style='color:red;'>New!</em>" // HTML for the "New!" text
};
</script>
<script src="https://dl.dropbox.com/s/jak1mqt2qj1msf4/tabbed-toc-sitemap.js" type="text/javascript"></script>

Đổi đường dẫn thành đường dẫn blog của bạn nhé. Ngoài ra nếu muốn tinh chỉnh gì khác thì bạn hãy chỉnh trong file CSS nhé ^_^

– Đặt tên cho sitemap và lưu lại. Chúc các bạn thành công!