Cách thay đổi thời gian tự động lưu trong Word

Cập nhật: 01 thg 3, 2019
Trong các phiên bản Word thời gian tự động lưu văn bản soạn thảo thường là 10 phút, nhưng 10 phút là quá lâu trong khi gặp các trường hợp bất ngờ sẽ không kịp lưu lại văn bản đang soạn thảo. Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi thời gian tự động lưu văn bản sao cho phù hợp.
AUTO SAVE WORD 2019
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi thời gian tự động lưu trong các phiên bản mới nhất Word 2007, Word 2010, Word 2013.

Cách thay đổi thời gian tự động lưu trong Word 2007

Bước 1: Mở Microsoft Word 2007.
Bước 2: Các bạn chọn biểu tượng Office Button -> Word Options.

Bước 3: Trong Word Options, các bạn chọn Save.

Các bạn thay đổi thời gian tự động lưu trong ô Save AutoRecover information every sau đó các bạn chọn OK.

Cách thay đổi thời gian tự động lưu trong Word 2010

Bước 1: Mở Microsoft Word 2010.
Bước 2: Các bạn chọn File -> Options.

Bước 3: Trong Options, các bạn chọn Save. Các bạn thay đổi thời gian tự động lưu trong ô Save AutoRecover information every sau đó các bạn chọn OK.

Cách thay đổi thời gian tự động lưu trong Word 2013

Bước 1: Mở Microsoft Word 2013.
Bước 2: Các bạn chọn Word Start -> Options.

Bước 3: Trong Word Options, các bạn chọn Save. Các bạn thay đổi thời gian tự động lưu trong ô Save AutoRecover information every sau đó các bạn chọn OK

Ba bước rất đơn giản, các bạn có thể nhanh chóng thay đổi thời gian tự động lưu trong Word. Chúc các bạn thành công!
TAGS: hướng dẫn tạo mục lục tự đông trong word 2007, cách tạo mục lục thủ công trong word 2013, cách tạo mục lục tự đông trong word 2016, cách tạo mục lục tự đông trong word 2010, cách sửa mục lục trong word 2013, tạo heading trong word 2013, cách tạo mục lục tự đông trong word 2003, cách tạo nhiều mục lục trong word 2013, cách update mục lục trong word 2010, cách đánh số mục lục trong word 2010, cách tạo mục lục level 4 trong word 2010, cách cập nhật mục lục trong word 2013, cách tạo thêm heading trong word 2010, cách tạo mục lục trong word, cách xóa heading trong word 2010, lỗi heading trong word